За да съществува един бизнес и да бъде успешен, той трябва да има добро счетоводно отчитане и адекватна правна помощ. Благодарение на правилното осчетоводяване на приходите и разходите, всеки бизнесмен може да види реалния финансов резултат от своята дейност и да прецени какви действия да предприеме за в бъдеще, за да направи бизнеса си още по-печеливш. Адекватната правна помощ от своя страна допринася за изрядността и законосъобразността на всяка една бизнес дейност. Без нея собствениците на бизнес се налага сами да следят за всички изменения, които настъпват в законите, а това понякога се оказва непосилна задача. И тъй като се оказва, че бизнесът е изцяло свързан с тези две сфери, една счетоводно-правна кантора е най-доброто решение за успешен и законосъобразен бизнес. 

Кои сме ние и как можем да ви бъдем полезни

Доколко бизнесът е обвързан със счетоводството и правото 
Доколко бизнесът е обвързан със счетоводството и правото  3

Ние сме счетоводно-правна кантора, която има богат опит и стотици доволни клиенти. Екипът ни се състои от висококвалифицирани юристи и счетоводители, които могат да ви бъдат полезни не само със своята работа, но и с професионалните си съвети. Те стриктно следят за всички изменения, които имат пряко влияние върху вашата дейност и имат за задача да ви информират за тях.  

Дали ви предстои стартиране на бизнес или вече имате разработен такъв, ние сме тук, за да ви помогнем при: 

  • стартиране на бизнес – с нашата помощ регистрацията на фирмата ви може да стане само за няколко работни дни; 
  • публикуване на ГФО – това е задължение на всяка фирма, а ние ще го направим вместо вас, без изобщо да се налага да посещавате институциите; 
  • необходимост от данъчна защита – оказваме съдействие на своите клиенти при извършване на данъчни ревизии или при подаването на жалби, както и следим за спазването на законите при проверка от страна на институциите; 
  • обжалване на актове от НАП или на ревизионни актове – и в двата случая имате нужда от компетентна помощ при оформяне на жалбата, каквато ние можем да ви предоставим, както и да защитим вашите интереси; 
  • регистрация на различните видове търговски дружества – ние ще изготвим всички необходими документи за тази цел; 
  • счетоводни услуги, независимо от дейността, която вие изпълнявате – запознати сме с изискванията във всеки бранш и можем да бъдем полезни на всеки от вас. 

Това е само малка част от всичко, което можем да ви предложим. Доверете се на нашата професионална помощ и сами ще се убедите в качествата, които притежават нашите професионалисти.  

4.5/5 - (117 votes)